Misschien heb je ooit wel eens op school of bij een content bureau gehoord over de 5 p’s. De 5 p’s die de basis vormde voor de marketingmix… Gaat er al een belletje rinkelen? Als je braaf al je lessen volgde heb je vast als je marketinglessen hebt gekregen het wel een aantal keer over de marketingmix gehad. De marketingmix was tenslotte de basis voor de marketingstrategie. Ben je het al vergeten? No worries! Lees snel verder!

Product

De eerste p is het product of de dienst. Het product of dienst waarvoor er een marketingstrategie opgezet moet worden. Binnen het onderdeel product gaat er vooral gekeken worden naar hoe het product of de dienst zich onderscheid van de andere producten of diensten. Wat dit product of dienst speciaal maakt en terug zal komen in de marketingstrategie.

Plaats

Bij plaats zal er gekeken worden naar de plek waar het product te koop of dienst te koop is. Staat het in een winkel? Zo ja hoe is de winkel ingericht? Op welke plek in de winkel staat het product? Bij de plaats van het product wordt er in zoverre uitgezoomd dat ook de buurt waar de winkel staat geanalyseerd zullen worden.

Prijs

Het product gaat natuurlijk niet gratis meegegeven worden. Het bedrijf wil winst ontvangen. Hoe meer winst hoe beter. Echter is een erg hoge prijs vaststellen niet voordelig omdat dan niet heel veel mensen het product zullen kopen. De prijs moet winst opleveren maar tegelijkertijd wel een prijs zijn die klanten voor het product over zouden hebben.

Promotie

Hoe gaat het product gepromoot worden? Waar gaat het product promoot worden? Gaat het product wel promoot worden of is dat niet nodig als er alleen maar sprake is van een kleine aanpassing. Allemaal aspecten die binnen de p van promotie aan bod komen.

Personeel

Hoe is het personeel die het product gaat verkopen? Wat wordt er verwacht van het personeel op het gebied van het verkopen van het product? Hoe kan je het personeel het product promoten zonder dat de klanten het gevoel hebben dat er direct reclame gemaakt wordt voor een bepaald product in de winkel?

De 5 p’s

De 5 p’s van de marketingmix zijn als volgt: product, plaats, prijs, promotie en het personeel. Deze vijf p’s zorgen er voor dat er een marketingstrategie opgezet kan worden.